Ödüller

  • Özyıldırım R, Sarıcaoğlu H, Alpakut Ş, Tunalı Ş, Tokgöz N, Palalı Z .Behçet Hastalarında Dermatoglifik Özellikler.XVI. Dermatoloji Kongresi 1-5 Ekim 1996 Antalya (Poster birincilik ödülü.)
  • Bülbül Başkan E, Kurt E, Balaban Adım Ş, Tunalı Ş, Sarıcaoğlu H, Evrensel T, Manavoğlu O. Kemoterapi İle Oluşturulan Deneysel Alopeside Topikal %5 Minoksidil Uygulamasının Etkinliği XIX.Ulusal Dermatoloji Kongresi ,Kapadokya, 3-7 Eylül 2002 (Sözlü bildiri ikincilik ödülü)
  • Turan A, Sarıcaoğlu H, Bülbül Başkan E, Keskin M, Balaban Adım Ş, Çıkman Toker S, Tunalı Ş. Akkiz Bilateral Nevoid Telenjektazi Sendromu XXI.Ulusal Dermatoloji Kongresi Antalya, 5-10 Eylül 2006 ( Poster birincilik ödülü)
  • Turan H, Bülbül Başkan E, Karkucak M,Yakut T, Tunalı Ş,Sarıcaoğlu H. Eritema Multiforme Steven Johnson Sendromu ve Steven Johnson /Toksik Epidermal Nekroliz Overlap Sendromunda Toll-Like Reseptör -9 Polimorfizmi XXII.Ulusal Dermatoloji Kongresi Konya, 14-18 Ekim 2008 (Sözlü bildiri birincilik ödülü)
  • Sarıcaoğlu H, Yılmaz M, Yakut T, Yazıcı Öztürk Z, Karkucak M, Gülten T, Bülbül Başkan E, Aydoğan K, Dilek K, Behçet hastalığında kolşisine yanıt ile ilaş transport geni abcb (mdr1) c3435t polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması.5.Ege Dermatoloji Günleri, Bodrum-Muğla7-11 Mayıs 2009. ( Sözlü bildiri birincilik ödülü)
  • Vatansever S, Bülbül Başkan E, Budak F, Tunalı Ş, Aydoğan K, Sarıcaoğlu H. Kronik Ürtiker Tanı Ve Takibinde Otolog Serum Deri Testi İle Pozitif Bazofil CD63 Ekspresyon Düzeyinin Karşılaştırılması 3. Dermatoimmunoloji Güz Okulu, Bodrum, 22-26 Eylül 2010 (Sölü bildiri birincilik ödülü)
  • Bülbül Başkan E, Sarıcaoğlu H, İzol B, Durukan Y, Balaban Adım Ş. Rifampisin, Ofloksasin ve Doksisiklin Kombinasyonu İle Tedavi Edilen Yaygın Granüloma Anülare XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim 2010 (Poster birincilik ödülü)